Privacy

Điều khoản dịch vụ

Khi tham gia sử dụng website đồng nghĩa với việc đồng nghĩa đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ cho dù bạn không đăng kí sử dụng dịch vụ. Điều khoản này chi phối việc bạn sử dụng và truy cập trang website.

Một số điều khi sử dụng trang website có thể có các điều khoản, điều kiện, tiêu chuẩn, các chính sách đã được đăng hoặc yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản diều kiện. Nếu gặp bất cứ rắc rối nào về ứng dụng, điều khoản, điều kiện sau sẽ được ưu tiên hơn.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, đồng nghĩa với việc bạn không có quyền thu thập các thông tin từ website. Nếu không tuân thủ bất kì điều khoản nào khi sử dụng website, ứng dụng hay hình phạt nào khiến bạn phải chịu bất cứ hình phạt nào.

Nếu bạn lấy danh công ty để chấp nhận các điều khoản điều kiện này thì việc không tuân thủ khi sử dụng website, ứng dụng hoặc dịch vụ khiến bạn phải chịu mọi hình phạt nào về dân sự hay hình sự.