Kinh doanh thực phẩm online cần những giấy phép gì?

Nhu cầu sử dụng thực phẩm hàng ngày và có nhu cầu lớn, tăng cả về chất lượng và số lượng. Cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp đều có cơ hội cạnh tranh trên thị trường trực tuyến, với sự bùng nổ của mạng xã hội và website. Tuy nhiên, để quản lý chất…